Privacy Disclaimer

Sweetbixx, gevestigd aan Rijksweg 406, 3650 Dilsen, België, exploiteert de website park.vlaanderen (hierna “wij”, “ons” of “onze”). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en willen transparant zijn over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 1. Verzamelde gegevens

Wanneer u gebruikmaakt van park.vlaanderen, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website.

Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, gebruikte apparatuur, de pagina’s die u bezoekt en de datum en tijd van uw bezoek. Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om deze informatie te verzamelen en uw gebruik van onze website te volgen.

 1. Gebruik van gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze diensten aan te bieden, uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te verwerken, u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en om u relevante informatie te verstrekken met betrekking tot park.vlaanderen.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze website te verbeteren, de gebruikerservaring te personaliseren, fraude en misbruik te voorkomen en te detecteren, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Gegevensdeling

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming: Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen voor een specifiek doel, zullen wij dit alleen doen in overeenstemming met uw toestemming.
 • Met serviceproviders: Wij kunnen uw gegevens delen met vertrouwde derde partijen die diensten verlenen namens ons, zoals hostingproviders, betalingsverwerkers en analytische dienstverleners. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is om de betreffende diensten aan ons te verlenen.
 • Voor juridische doeleinden: Wij kunnen uw gegevens delen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie.
 1. Gegevensbeveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, de beperking van de verwerking vragen of uw gegevens opvragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de herziene datum bovenaan deze verklaring bijwerken. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:

Sweetbixx: Rijksweg 406, 3650 Dilsen, België

E-mail: info@sweetbixx.com

Wij streven ernaar om uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt door gebruik te maken van park.vlaanderen.: